Hiperbaria vs normobaria

Hiperbaria vs normobaria

Czym różni się terapia hiperbaryczna od terapii w komorach normobarycznych?

Kilka słów o tym czym różnią się wymienione terapie, jaki mają wpływ na organizm i jakie są ich zastosowania.

Przedstawmy może najpierw czym jest terapia w
KOMORZE HIPERBARYCZNEJ.

Medycyna hiperbaryczna jest to dział medycyny fizykalnej, który przeżywa swoją drugą młodość.
Początki zastosowania komór hiperbarycznych miały miejsce już w XVII wieku, kiedy w 1662 roku Henshaw skonstruował komorę ciśnieniową.
Przez lata komory były udoskonalane, a od 1907 roku zaczęto stosować tlen jako uzupełnienie tradycyjnych terapii wielu schorzeń.

Terapia hiperbaryczna (HBOT) polega na podawaniu pacjentowi 100% tlenu lub mieszaniny gazów o wysokiej zawartości tlenu, bliskiej 100% w podwyższonym ciśnieniu. Ma to na celu maksymalne wysycenie tkanek tlenem, a co za tym idzie szybszą ich regenerację. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu tlen rozpuszcza się nie tylko w krwi, ale również w osoczu, limfie, płynie mózgowo-rdzeniowym i rdzeniu kręgowym.

Na dzień dzisiejszy istnieje ponad 100 wskazań do terapii w komorze hiperbarycznej. Są to m.in.:

Komory hiperbaryczne są używane zarówno do wspomagania leczenia i rehabilitacji, jak i do poprawiania urody.

Terapia HBOT to w pełni naturalna metoda dbania o nasze zdrowie. Terapia
hiperbaryczna jest bardzo pomocna w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych, dermatologicznych oraz w powrocie do sprawności po urazach ortopedycznych. Więcej o wskazaniach do terapii przeczytacie w zakładce 

Komory hiperbaryczne są używane zarówno do wspomagania leczenia i rehabilitacji, jak i do poprawiania urody. Terapia HBOT to w pełni naturalna metoda dbania o nasze zdrowie.

Czas trwania sesji w komorze hiperbarycznej to zazwyczaj ok 60-80 min, maksymalny czas seansu to 120 min. Na rynku możemy spotkać komory jednoosobowe, jak i wielomiejscowe, jak np. w szpitalach. Mamy również różny zakres ciśnień, od 1.3 ATA nawet do 3 ATA. Podczas seansu można poczytać książkę lub oddać się błogiemu lenistwu. Terapia jest przyjemna i nieinwazyjna, nad bezpieczeństwem pacjenta czuwa personel, który jest z nim w stałym kontakcie.

Hiperbaria jest ciągle rozwijającą się dziedziną medycyny. W Polsce pierwszym ośrodkiem prowadzącym terapię hiperbaryczną jest od 1986 r. Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego przy Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
W 2008 r. opracowano statut Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej (PTMiTH) będącego jedyną w Polsce organizacją, która określa prace związane z terapią HBOT.

Organizacją światową, która jest głównym źródłem informacji naukowych dotyczących fizjologii medycyny nurkowej i hiperbarycznej jest Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS), zaś w Europie jest to Europejski Komitet Medycyny Hiperbarycznej (ECHM)

Zatem czym różni się komora normobaryczna?

Obie komory bazują na podwyższonym ciśnieniu, co ma pomóc w rozpuszczaniu gazów w naszym organizmie. Jak już wiecie w komorach hiperbarycznych podawany jest czysty tlen, którego stężenie sięga blisko 100%, natomiast w warunkach normobarycznych oddychamy mieszaniną gazów – tlenem, dwutlenkiem węgla i wodorem. Komory normobaryczne to wielomiejscowe pomieszczenia, w których możemy się swobodnie przemieszczać. Nie ogranicza nas maseczka tlenowa lub wąsy tlenowe, jak w przypadku komór hiperbarycznych. Nie ma również żadnych ograniczeń czasowych przebywania w takich pomieszczeniach, wręcz zalecane są dłuższe seanse. 

Twórcą koncepcji normobarii jest polski lekarz Jan Pokrywka, który w 2013 r. zaprojektował i zamieszkał w pierwszym budynku normobarycznym. Komory normobaryczne możemy spotkać tylko w Polsce i jedną w Ameryce Północnej. 

Brak jest jednak badań naukowych, które potwierdzałyby skuteczność normobarii jako metody terapeutycznej.

Czym różni się terapia hiperbaryczna od terapii w komorach normobarycznych?

Kilka słów o tym czym różnią się wymienione terapie, jaki mają wpływ na organizm i jakie są ich zastosowania.

Przedstawmy może najpierw czym jest terapia w
KOMORZE HIPERBARYCZNEJ.

Medycyna hiperbaryczna jest to dział medycyny fizykalnej, który przeżywa swoją drugą młodość.
Początki zastosowania komór hiperbarycznych miały miejsce już w XVII wieku, kiedy w 1662 roku Henshaw skonstruował komorę ciśnieniową.
Przez lata komory były udoskonalane, a od 1907 roku zaczęto stosować tlen jako uzupełnienie tradycyjnych terapii wielu schorzeń.

Terapia hiperbaryczna (HBOT) polega na podawaniu pacjentowi 100% tlenu lub mieszaniny gazów o wysokiej zawartości tlenu, bliskiej 100% w podwyższonym ciśnieniu. Ma to na celu maksymalne wysycenie tkanek tlenem, a co za tym idzie szybszą ich regenerację. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu tlen rozpuszcza się nie tylko w krwi, ale również w osoczu, limfie, płynie mózgowo-rdzeniowym i rdzeniu kręgowym.

Na dzień dzisiejszy istnieje ponad 100 wskazań do terapii w komorze hiperbarycznej. Są to m.in.:

Komory hiperbaryczne są używane zarówno do wspomagania leczenia i rehabilitacji, jak i do poprawiania urody.

Terapia HBOT to w pełni naturalna metoda dbania o nasze zdrowie. Terapia
hiperbaryczna jest bardzo pomocna w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych, dermatologicznych oraz w powrocie do sprawności po urazach ortopedycznych. Więcej o wskazaniach do terapii przeczytacie w zakładce 

Komory hiperbaryczne są używane zarówno do wspomagania leczenia i rehabilitacji, jak i do poprawiania urody. Terapia HBOT to w pełni naturalna metoda dbania o nasze zdrowie.

Czas trwania sesji w komorze hiperbarycznej to zazwyczaj ok 60-80 min, maksymalny czas seansu to 120 min. Na rynku możemy spotkać komory jednoosobowe, jak i wielomiejscowe, jak np. w szpitalach. Mamy również różny zakres ciśnień, od 1.3 ATA nawet do 3 ATA. Podczas seansu można poczytać książkę lub oddać się błogiemu lenistwu. Terapia jest przyjemna i nieinwazyjna, nad bezpieczeństwem pacjenta czuwa personel, który jest z nim w stałym kontakcie.

Hiperbaria jest ciągle rozwijającą się dziedziną medycyny. W Polsce pierwszym ośrodkiem prowadzącym terapię hiperbaryczną jest od 1986 r. Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego przy Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
W 2008 r. opracowano statut Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej (PTMiTH) będącego jedyną w Polsce organizacją, która określa prace związane z terapią HBOT.

Organizacją światową, która jest głównym źródłem informacji naukowych dotyczących fizjologii medycyny nurkowej i hiperbarycznej jest Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS), zaś w Europie jest to Europejski Komitet Medycyny Hiperbarycznej (ECHM)

Zatem czym różni się komora normobaryczna?

Obie komory bazują na podwyższonym ciśnieniu, co ma pomóc w rozpuszczaniu gazów w naszym organizmie. Jak już wiecie w komorach hiperbarycznych podawany jest czysty tlen, którego stężenie sięga blisko 100%, natomiast w warunkach normobarycznych oddychamy mieszaniną gazów – tlenem, dwutlenkiem węgla i wodorem. Komory normobaryczne to wielomiejscowe pomieszczenia, w których możemy się swobodnie przemieszczać. Nie ogranicza nas maseczka tlenowa lub wąsy tlenowe, jak w przypadku komór hiperbarycznych. Nie ma również żadnych ograniczeń czasowych przebywania w takich pomieszczeniach, wręcz zalecane są dłuższe seanse. 

Brak jest jednak badań naukowych, które potwierdzałyby skuteczność normobarii jako metody terapeutycznej.